Krovovi

Krovovi

Pokrivanje TR trapezastim limom Trapezasti TR krovni profilisani limovi predstavljaju vrlo jednostavno a u isto vreme dugotrajno i kvalitetno rešenje za pokrivanje kosih krovova. Mogu se postavljati na krovove sa minimalnim nagibom od 4%. Izrađuju se od čeličnog pocinkovanog lima i od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima. Cenovnik POCINKOVANI Nabavka materijala, izrada, transport i montaža čeličnog pocinkovanog…

Limarski radovi

Opšivke

Opšivke

Izrada i montaža opšivki od pocinkovanog, plastificiranog i aluminijumskog lima Opšivke se izrađuju od svih vrsta limova, pocinkovanih, pocinkovanih plastificiranih, aluminijumskih i bakarnih. Namena je za ostvarivanje raznih veza na krovovima, terasama, kod stolarije, na fasadama i sl. Izrađuju se u potrebnim širinama u zavisnosti od potrebe pa mogu biti od 5cm pa do 1m…

Limarski radovi

Okapnice

Stranica u pripremi… Kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresovani za ponudu… KONTAKT

Limarski radovi

Oluci

Oluci

Izrada i montaža oluka Namena oluka je da prikupe i sprovedu atmosfersku vodu sa krovnih pokrivača do kišne kanalizacije. Oluci koje ugrađujemo mogu biti horizontalni i vertikalni, izrađeni od pocinkovanog lima, od pocinkovanog plastificiranog lima, od aluminijumskog lima ili od bakarnog lima a sve u zavisnosti od namene, sredstava i uslova za ugradnju. Glavni elementi…

Limarski radovi , , , , , , ,