Oblaganje zidova GK pločama

Pregradni zidovi, spušteni plafoni, obloge zidova i plafona, maske, skrivači i sl. izrađeni od gips-kartonskih ploča


Obloganje zidova

Oblaganje zidova GK pločama

 

Oblaganje zidova se može izvoditi lepljenjem ploča pomoću odgovarajućeg lepka ili na prethodno postavljenu odgovarajuću čeličnu potkonstrukciju izvedenu sa predviđenim sistemskim profilima. Varijanta sa potkonstrukcijom obuhvata i upotrebu odgovarajuće termoizolacije, najčešće se koristi kamena vuna.

 

 

 

Cenovnik

 • Oblaganje zidova gips kartonskim pločama lepljenjem ploča lepkom za gips kartonske ploče. Obračun po m2.
  Obična ploča – od 7,85 eura / m2
  Vlagootporna ploča – od 9,20 eura / m2
 • Oblaganje zidova gips-kartonskim pločama debljine d=12.5mm na potkonstrukciju izrađenu od CD i UD profila, sa postavljanjem termoizolacije – vune.
  Obična ploča – od 15,00 eura / m2
  Vlagootporna ploča – od 16,40 eura / m2

 

Pregradni zidovi

Pregradne gips kartonske zidove čine konstrukcija, obloga i termoizolacija. Konstrukcija je sačinjena Pregradni gips kartonski zidod CW i UW profila različitih poprečnih preseka (50, 75, 100mm), zatim obostrana obloga od gips karton ploča debljine 9.5mm, 12mm, 15mm itd. Po potrebi zidovi su ispunjeni termoizolacijom koja može biti npr. mineralna ili kamena vuna.

 

 

 

Cenovnik

 • Nabavka materijala I izrada pregradnih zidova debljine d=10cm od gips kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji. Potkonstrukcija UW I CW profili 75mm, ispuna mineralna vuna, obostrana jednostruka obloga gipskartonskim pločama d=12.5mm. Obračun po m2 izrađenog zida.
  Obična ploča – od 19,25 eura / m2
  Vlagootporna ploča – od 20,70 eura / m2
 • Nabavka materijala I izrada pregradnih zidova debljine d=12.5cm od gips kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji. Potkonstrukcija UW I CW profili 100mm, ispuna mineralna vuna, obostrana jednostruka obloga gipskartonskim pločama d=12.5mm. Obračun po m2 izrađenog zida.
  Obična ploča – od 20,30 eura / m2
  Vlagootporna ploča – od 21,70 eura / m2
 • Nabavka materijala I izrada pregradnih zidova debljine d=12.5cm od gips kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji. Potkonstrukcija UW I CW profili 75mm, ispuna mineralna vuna, obostrana dvostruka obloga gipskartonskim pločama d=12.5mm. Obračun po m2 izrađenog zida.
  Obična ploča – od 22,15 eura / m2
  Vlagootporna ploča – od 24,00 eura / m2

 


Spušteni plafoni

Spušteni plafoni od gips kartonskih ploča

Spušteni plafoni od gips kartonskih ploča su omogućili projektantima slobodu u dizajniranju prostora. Spušteni gips kartonski plafon Njihova namena je svestrana, mogu se koristiti kao maske za skrivanje raznih insalacija, kao dekoracija, kao zaštita od požara za postojeću međuspratnu konstrukciju, za smanjenje visine prostorije, termoizolacija međuspratne konstrukcije i sl. Spušteni plafoni se izvode postavljanjem potkonstrukcije od čeličnih profila tipa CD i UD. Na potkonstrukciju se šrafe gips kartonske ploče, zatim se spojevi bandažiraju i ispunjavaju, sledi gletovanje i završna obrada – krečenje.

 

 

Cenovnik

 • Izrada spuštenih plafona od gips kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji. Potkonstrukcija se izvodi od čeličnih UD I CD pofila, na koje se pričvršćuju – šrafe gips kartonske ploče d=12.5mm. Spojevi se ispunjavaju odgovarajućom masom I bandažiraju odgovarajućom trakom. Obračun po m2
  Obična ploča – od 14,00 eura / m2
  Vlagootporna ploča – od 15,45 eura / m2
 • Nabavka I ugradnja revizionih otvora u monolitnom gips kartonskom plafonu. Dimenzija revizije 40x40cm. Obračun po komadu.
  od 42,90 eura / kom
 • Nabavka I ugradnja revizionih otvora u monolitnom gips kartonskom plafonu. Dimenzija revizije 60x60cm. Obračun po komadu.
  od 49,40 eura / kom

 


Spušteni ARMSTRONG plafoni

Armstrong spušteni plafoni

Ukoliko se radi o prostoru koji zahteva veliku količinu različitih instalacija kao što su slaba i jaka struja, zaštita od požara i sl. plafoni tipa Armstrong su idealni. Lakoća ugradnje i popravke u slučaju oštećenja ih čine idealnih za ovakve potrebe. Svaka ploča je zasebna pa je moguće menjati ih, skidati prilikom radova iznad, ugrađivati rasvetu u njih itd. Praktično sa njima može sve što može i sa klasičnim spuštenim plafonima od gipsa i još mnogo više. Konstrukciju čine T nosači koji mogu biti različite boje i ispuna od presovanih ploča mineralnih vlakana dim. recimo 60x60cm.

Cenovnik

 • Izrada spuštenog plafona od presovanih ploča mineralnih vlakana na metalnoj konstrukciji tipa ARMSTRONG. Konstrukcija je bele boje, ploče ARMSTRONG SAVANA 60x60cmObračun po m2 plafona.
  od od 16,60 eura / m2

 

Spušteni HUNTER DOUGLAS plafoni

Hunter Douglas spušteni plafonSavremena rešenja za objekte gde je povećana količina vlage a u isto vreme i povećen stepen higijenskih uslova. Ovakvi plafoni su vodoperivi, otporni na vlagu, ne rđajući i veoma trajni. Sastavljeni su od plastificiranih aluminijumskih lamelica postavljenih na pocinkovanu potkonstrukciju. Mogu biti i ventilirajući u tom slučaju spojevi se ne ispunjavaju tj. ne postavlja se filer – profil. Najčešće se koriste u restoranima, kuhinjama, kupatilima…

 

 

 

Cenovnik

 • Izrada spuštenog plafona od aluminijumskog lameliranog lima tipa HANTER DOUGLAS. Obračun po m2 belog plafona. Cena zavisi od tipa I boje plafona.
  od 29,20 eura / m2

 

Napomena:
cene su informativnog karaktera, tačan obim radova i precizne cene će biti definisane nakon obilaska objekta na kojem se izvode radovi u utvđivanja tačne specifikacije potrebnih radova.