TR rebrasti lim

Pokrivanje TR trapezastim limom

Trapezasti TR krovni profilisani limovi predstavljaju vrlo jednostavno a u isto vreme dugotrajno i kvalitetno rešenje za pokrivanje kosih krovova.
Mogu se postavljati na krovove sa minimalnim nagibom od 4%. Izrađuju se od čeličnog pocinkovanog lima i od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima.

TR rebrasti lim

Cenovnik

POCINKOVANI

  • Nabavka materijala, izrada, transport i montaža čeličnog pocinkovanog TR trapezastog lima sa svim potrebnim vezivnim i spojnim materijalom.
    Obračun po m2.
    od 1.300,00 din / m2

PLASTIFICIRANI

  • Nabavka materijala, izrada, transport i montaža čeličnog pocinkovanog plastificiranogTR trapezastog lima sa svim potrebnim vezivnim i spojnim materijalom.
    Obračun po m2.
    od 1.500,00 din / m2

 

Napomena:
cene su informativnog karaktera, tačan obim radova i precizne cene će biti definisane nakon obilaska objekta na kojem se izvode radovi u utvđivanja tačne specifikacije potrebnih radova.