Krecenje, bojenje zidova i plafona

Gletovanje


Gletovanje je prvi korak u finoj obradi zidnih i plafonskih površina. Gletovanje zidaGletovanje se izvodi glet masom tj. masom za fino izravnavanje u slojevima na prethodno pripremljenu površinu. Priprema površine predstavlja pregled svih površina i eventualno krpljenje većih oštećenja drugim materijalima kao što su razne vrste maltera. Kada su površine pregledane i spremne za gletovanje nanosi se prajmer tj. podloga čija je uloga da ostvari bolju vezu glet mase i površine na koju se nanosi.
U zavisnosti od podloge (malter, gips-karton, lepak…) na koju se masa za izravnavanje nanosi zavisi i proces sušenja kao i količina utrošenog materijala. Gletovanje se obično izvodi u dva sloja ukoliko je podloga odgovarajuća, ne retko se ukaže potreba i za gletovanje u više slojeva od dva. Završni sloj se brusi brusnim papirom – šmirglom različite granulacije, počev od 150 do 200. Pre krečenja površina iste se otpraše a zatim je ponovo neophodno naneti prajmer, impregnaciju tj. podlogu kako bi površine bile spremne za nanošenje boje.

 

Krečenje – bojenje zidova i plafona


Nakon finog izravnavanja zidova glet masom tj. gletovanja sledeći korak u dekoraciji zidnih i plafonskih površina je krečenje. Krecenje, bojenje zidova i plafonaOvo je proces nanošenja raznih vrsta boja na zidove kao što su krečne, disperzione, silikatne, silikonske i uljane boje Boja se na površinu nanosi na nekoliko načina, valjkom, četkom, kompresorom. Boja se u zavisnosti od sastava po potrebi razređuje sa odgovarajućim rastvaračima vodom, razređivačem i sl. Boje mogu imati dekorativnu i zaštitnu ulogu u premazivanju površina.

 

 

 

Farbanje stolarije, bravarije


Farbanje stolarije tj. bravarije se vrši farbama tj. bojama koje mogu biti na uljanoj, nitro, vodenoj, poliuretanskoj bazi. U zavinosti od toga da li su površine koje se obrađuju nove ili stare potrebno je adekvatno pripremiti podlogu.
Farbanje stolarijeKada je stolarija u pitanju površine se pre farbanja pripremaju gitovanjem, body gitom ukoliko su veće prsline ili oštećenja, akrilnim gitovima u specifičnoj nijansi za fino izravnavanje površina. Pre nanošenja završnog premaza nanosi se osnovni premaz temeljnom bojom. Ukoliko postoji potreba za zadržavanjem prirodnog izgleda drveta, farbanje se izvodi lazurnim bojama u odgovarajućem tonu.
Proces kod bravarije je sličan kao i kod stolarije s tim što postoje različita sredstava za zaštitu, kod čelika često se zaštita izvrši cinkovanjem pa su predpremazi drugačiji od običnih temeljnih boja.

 

Cenovnik


 • Nabavka i transport materijala, podlogiranje, gletovanje 2x i krečenje 2x zidova i plafona poludisperzionom bojom
  od 2,20 eura / m2
 • Nabavka i transport materijala, podlogiranje, gletovanje 2x i krečenje 2x zidova i plafona disperzionom bojom
  od 2,40 eura / m2
 • Nabavka i transport materijala, podlogiranje, gletovanje 2x i krečenje 2x zidova i plafona akrilnom bojom
  od 2,65 eura / m2
 • Nabavka i transport materijala, podlogiranje, bojenje 2x zidova i plafona poludisperzionom bojom
  od 1,00 eura / m2
 • Nabavka i transport materijala, podlogiranje, bojenje 2x zidova i plafona disperzionom bojom
  od 1,20 eura / m2
 • Nabavka i transport materijala, podlogiranje, bojenje 2x zidova i plafona uljanom bojom
  od 3,90 eura / m2
 • Nabavka i transport materijala, podlogiranje, bojenje 2x zidova i plafona masnom bojom
  od 3,40 eura / m2
 • Bojenje cevi radijatorskog grejanja bojama otpornim na visoku temperaturu
  od 1,3 eura / m1
 • Bojenje radijatora bojama otpornim na visoku temperaturu
  od 1,00 eura / rebru

Napomena:
cene su informativnog karaktera, tačan obim radova i precizne cene će biti definisane nakon obilaska objekta na kojem se izvode radovi u utvđivanja tačne specifikacije potrebnih radova.