Pocinkovani oluci

Izrada i montaža oluka

Namena oluka je da prikupe i sprovedu atmosfersku vodu sa krovnih pokrivača do kišne kanalizacije. Oluci koje ugrađujemo mogu biti horizontalni i vertikalni, izrađeni od pocinkovanog lima, od pocinkovanog plastificiranog lima, od aluminijumskog lima ili od bakarnog lima a sve u zavisnosti od namene, sredstava i uslova za ugradnju.
Glavni elementi oluka su nosači, kuke, šelne, čela, cevi, kolena, vinkle…

Pocinkovani oluci

Pocinkovani oluci su izrađeni od pocinkovanog lima različitih debljina, najčešće se koriste debljine od 0.50 ili 0.55 mm. Veze pocinkovanih oluka se ostvaruju lemljenjem korišćenjem topljenog kalaja ili spajanjem pop nitnama sa zaptivanjem spojeva trajno elastičnim kitom. Pocinkovani oluci

Cenovnik

 • Nabavka materijala, izrada, transport i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima.
  Obračun po m1 montiranog oluka.
  Okrugli oluci:
  Fi 100mm – od 601,00 din / m1
  Fi 120mm – od 721,00 din / m1
  Fi 140 mm – od 841,00 din / m1Pravougaoni oluci:
  100 x 100 mm – od 696,00 din / m1
  120 x 120 mm – od 835,00 din / m1
  140 x 140 mm – od 974,00 din / m1
 • Nabavka materijala, izrada, transport i montaža horizontalnih oluka od pocinkovanog lima.
  Obračun po m1 montiranog oluka.
  Okrugli oluci:
  Fi 100mm – od 683,89 din / m1
  Fi 120mm – od 820,67 din / m1
  Fi 140 mm – od 957,45 din / m1
  Pravougaoni oluci:
  100 x 100 mm – od 792,00 din / m1
  120 x 120 mm – od 950,40 din / m1
  140 x 140 mm – od 1.108,80 din / m1

 

Plastificirani oluci

Plastificirani oluci su izrađeni od pocinkovanog a zatim plastificiranog lima različitih debljina, najčešće se koriste debljine od 0.50 ili 0.55 mm. Veze pocinkovanih plastificiranih oluka se ostvaruju lemljenjem korišćenjem topljenog kalaja ili spajanjem pop nitnama sa zaptivanjem spojeva trajno elastičnim kitom.

 

Cenovnik

 • Nabavka materijala, izrada, transport i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog plastificiranog lima.
  Obračun po m1 montiranog oluka.
  Okrugli oluci:Plastificirani oluci
  Fi 100mm – od 701,16 din / m1
  Fi 120mm – od 841,39 din / m1
  Fi 140 mm – od 981,63 din / m1
  Pravougaoni oluci:
  100 x 100 mm – od 812,00 din / m1
  120 x 120 mm – od 974,00 din / m1
  140 x 140 mm – od 1136,00 din / m1
 • Nabavka materijala, izrada, transport i montaža horizontalnih oluka od pocinkovanog plastificiranog lima.
  Obračun po m1 montiranog oluka.
  Okrugli oluci:
  Fi 100mm – od 797,87 din / m1
  Fi 120mm – od 957,45 din / m1
  Fi 140 mm – od 1.117,02 din / m1
  Pravougaoni oluci:
  100 x 100 mm – od 924,00 din / m1
  120 x 120 mm – od 1.108,00 din / m1
  140 x 140 mm – od 1.293,60 din / m1

 

Napomena:
cene su informativnog karaktera, tačan obim radova i precizne cene će biti definisane nakon obilaska objekta na kojem se izvode radovi u utvđivanja tačne specifikacije potrebnih radova.