limene opsivke

Izrada i montaža opšivki od pocinkovanog, plastificiranog i aluminijumskog lima

Opšivke se izrađuju od svih vrsta limova, pocinkovanih, pocinkovanih plastificiranih, aluminijumskih i bakarnih. Namena je za ostvarivanje raznih veza na krovovima, terasama, kod stolarije, na fasadama i sl.
Izrađuju se u potrebnim širinama u zavisnosti od potrebe pa mogu biti od 5cm pa do 1m ili više.

Pocinkovane opšivke

Cenovnik

 • Nabavka materijala, izrada, transport i montaža limenih opšivki od pocinkovanog lima.
  Obračun po m1 montirane opšivke.
  Razvijena širina 10cm – od 370 din / m1
  Razvijena širina 15cm – od 440 din / m1
  Razvijena širina 20cm – od 510 din / m1
  Razvijena širina 25cm – od 580 din / m1
  Razvijena širina 30cm – od 650 din / m1
  Razvijena širina 35cm – od 730 din / m1
  Razvijena širina 40cm – od 800 din / m1
  Razvijena širina 45cm – od 870 din / m1
  Razvijena širina 50cm – od 940 din / m1
  Napomena: moguća je izrada i većih razvijenih širina. 

  limene opsivke

Plastificirane opšivke

Cenovnik

 • Nabavka materijala, izrada, transport i montaža limenih opšivki od plastificiranog lima.
  Obračun po m1 montirane opšivke.
  Razvijena širina 10cm – od 410 din / m1
  Razvijena širina 15cm – od 480 din / m1
  Razvijena širina 20cm – od 550 din / m1
  Razvijena širina 25cm – od 620 din / m1
  Razvijena širina 30cm – od 690 din / m1
  Razvijena širina 35cm – od 770 din / m1
  Razvijena širina 40cm – od 840 din / m1
  Razvijena širina 45cm – od 910 din / m1
  Razvijena širina 50cm – od 980 din / m1
  Napomena: moguća je izrada i većih razvijenih širina.

 

Napomena:
cene su informativnog karaktera, tačan obim radova i precizne cene će biti definisane nakon obilaska objekta na kojem se izvode radovi u utvđivanja tačne specifikacije potrebnih radova.