Elektro radovi

Elektro radovi

CENOVNIK IZVOĐENJA ELEKTRO RADOVA Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka svog materijala navedenog u pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugranju kako je to navedeno u pojedinim pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala u pozicijama i cena montažnog nespecificiranog materijala,…

Elektro radovi , , , , , , , ,