Rucni iskop zemlje

Izvođenje svih vrsta zemljanih radova


  •  Iskop i odvoz zemlje ručno i mašinski – od Rucni iskop zemlje900din / m3
  • Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa – od 500din / m3
  • Dovoženje, nasipanje i nabijanje šljunka, peska, tucanika i sl.- od 1.700din / m3
  • Sečenje betona, asfalta, trotoara – od 750din / m1
  • Crpljenje vode iz rovova vodenim pumpama – od 500din / m3

Napomena:
cene su informativnog karaktera, tačan obim radova i precizne cene će biti definisane nakon obilaska objekta na kojem se izvode radovi u utvđivanja tačne specifikacije potrebnih radova.