Zidanje zidova Ytong blokom od siporeksa

Izvođenje zidarskih radova upotrebom tradicionalnih ali i najsavremenijih materijala

Cenovnik


 • Zidanje zidova punom opekom u produžnom malteru,
  debljina zida d =25cm – od 12.000 din / m3
  debljina zida d=7cm – od 1.200 din / m2
  debljina zida d=12cm – od 1.600 din / m2
 • Zidanje zidova punom opekom u produžnom malteru sa izradom AB serklaža MB30,
  debljina zida d=7cm – od 1.400 din / m2Zidanje zidova Ytong blokom od siporeksa
  debljina zida d=12cm – od 1.800 din / m2
 • Zidanje zidova siporeks blokom YTONG,
  od 1.000 din / m2
 • Malterisanje zidova produžnim malterom sa prethodnim špricanjem cementnim mlekom,
  od 940 din / m2
 • Obrada špaletni stolarije nakon ugradnje stolarije,
  od 800 din / m1
 • Krpljenje šliceva u zidovima nakon provlačenje instalacija,
  od 300 din / m1
 • Izrada cementne košuljice d=4-5 cm armiranom “šulc” mrežom,
  od 1.050 din / m2

Napomena:
cene su informativnog karaktera, tačan obim radova i precizne cene će biti definisane nakon obilaska objekta na kojem se izvode radovi u utvđivanja tačne specifikacije potrebnih radova.